Уважаеми граждани, днес изпратих трето официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково

Уважаеми граждани, днес изпратих трето официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково, с копие до областния управител на област Хасково и Комисията по етика към ПП ГЕРБ относно призоваване към граждански отговорни действия и обяснения във връзка с честотни, недопустими и безмерно възгруби прояви на гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова /Недялка Димитрова/, по същия начин и установяването на самоличността на гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова /Недялка Димитрова/
“Уважаеми г-н Дечев,
Във връзка с подадени от мен Писма-сигнали (от 17.07.2020 г. и от 27.07.2020 г., еднородни по своето естество), адресирани до Вас и представляваната от Вас Община Хасково, чрез съответните установени комуникационни канали, и мълчанието Ви по създадените проблемни обстоятелства, Ви призовавам да се отчетете пред обществото със своята задължителна отговорност, отговаряйки официално на запитванията, които са граждански подкрепени, за да парирате и създалите се съмнения за обвързаност.
Позовавайки се на “Устройствен правилник на Община Хасково”, имайки предвид, че общинската администрация следва да се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация, моля да спазите тази нормативна линия, като публично изявите информираност, насочена към гражданите по съответните сигнали. Коректността и безпристрастността Ви са категорично изискуеми условия за достоверността на Вашата позиция без да е нужна добавъчна агитация.
Пояснете и осветлете какви качества Вие разпознавате в гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова /Недялка Димитрова/ по реда: специални умения, личностни и поведенчески изисквания, специфични характеристики, както и критериите за оценяване на трудовото представяне.
Изхождайки от Вашите правомощия, употребявате ли претендирана взискателност към гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова /Недялка Димитрова/ да не проявява грубост, невъзпитание и неуважение към гражданите, както и задължително да опазва престижа на Община Хасково?
Активността на действителна Ваша екстраполация е закономерно и потребно по заповед нареждане, разбира се, рамкирано в съответствие с държавния морал.
Уважаеми г-н Дечев,
Гражданите продължават да очакват Вашата проява на фактическа отговорност, както и проявени достойноство и вяра в името на град Хасково.”

инж. Станислава-Владимира Станкова