Уважаеми граждани, днес продължих официалната си кореспонденция до г-жа Стефка Здравкова, областен управител на област Хасково

Уважаеми граждани, днес продължих официалната си кореспонденция до г-жа Стефка Здравкова, областен управител на област Хасково, с копие до Комисията по етика към ПП ГЕРБ.

“Уважаема г-жо Здравкова,

Във връзка с върнат отговор към мен от 25.08.2020 г., като обратна връзка на Писмо от 07.08.2020 г., а именно “Уважаема г-жо Станкова, на поставените от Вас въпроси вече сме Ви изпратили отговор с писмо, наш № АК-11-39-(3) от 04.08.2020 г., което Ви препращам отново.”, се установява обезпокоителна липса на функционална възприемлива и понятна способност относно схаващането и съзнаването на изпратения от мен текст. Апелирам да съберете комплектната си концентрация, независимо какво усилие ще е необходимо да изразходите, да прочетете текста отново, за да сполучите при разграничаването на писмата ми и коренно различните въпроси, поместени в тях. Бягството от отговор и конкретика не е решение за Вас, тъй като се маркира като язва в управлението Ви.
С изключителност е необходимо да се отчете, че Вие имате задължения и отговорности за истината към гражданите, и всяко отклонение от тази норма се приема като съзнателно погазване на работния Ви процес. Гражданското обществено доверение към Вас е с достатъчно признаци на съмнение и недоверие, още повече и след подадения сигнал до Прокуратурата за състоянието на водата в града, подвеждането на гражданите за консумацията й, както и рисковете за здравето им.
Уважаема г-жо Здравкова,
Прилагам Ви текста за пореден път в различно форматиране, като предметен отговор е абсолютно неотложен и наложителен.”
П.С. Относно: Какви действия планирате да предприемете по закриване на фейсбук страницата на Областна администрация Хасково с цел защита на гражданите от подвеждаща информаиця поради липса на административен контрол?; Предложение-искане за усъвършенстване на Областна администрация Хасково в лингвистично направление – искане за информирано становище с подробна справка за проектните стъпките по ограмотяване и усъвършенстване.

инж. Станислава-Владимира Станкова