Уважаеми граждани, по Ваше настояване адресирах писмо до областния управител на област Хасково

Уважаеми граждани,
по Ваше настояване днес изпратих официално писмо до Стефка Здравкова, областен управител на област Хасково, относно актуализация на профилите, съставящи Областна администрация Хасково, за да имаме ние, гражданите, изглед в избирателно основание да проследим кои са източниците и разпространителите на емблематичната вече за администрацията неграмотност, която громи имиджа и достоверността, и буди съмнения относно законосъобразността при управлението на областта.
“Уважаема г-жо Здравкова,
В официалния сайт на Областна администрация Хасково поместената информация за всеки един служител в администрацията се свежда до име, длъжност и телефонен номер.
Във връзка с ескпертните профили на служителите в представляваната от Вас администрация моля да изпълните пълния обем работа, като предоставите в обществена достъпност, отново през официалния сайт на Областна администрация Хасково, информация за всяко едно лице в структурата на Областна администрация Хасково по примера на официалния сайт на Народно събрание на Република България, както следва: професия, участия в предишен общински съвет, дейност към съвета, предложения, докладни, биография.
Изисканата актуализация е с обществени значимост и прозрачност, за да дадете възможност на гражданите да проследят индивидуалната дейност на служителите, на каква база е реализирана и има ли покритие в пропорцията компетенции/дейност.
Така всички граждани ще могат да получат обоснован отговор кои са източниците и разпространителите на емблематичната вече за администрацията неграмотност, която громи имиджа и достоверността, и буди съмнения относно законосъобразността при управлението на областта не само в пределите на страната.
Очаквам като обратна връзка от Ваша страна срок за изпълнение като ориентир за гражданите и техните потребности, в случая, поствени в неизвестност!”

инж. Станислава-Владимира Станкова