Уважаеми граждани, по Ваше настояване адресирах писмо до председателя на Общински съвет Хасково

Уважаеми граждани,
по Ваше настояване днес изпратих официално писмо до Таня Захариева, председател на Общински съвет Хасково, относно актуализация на профилите, съставящи Общински съвет Хасково, за да имаме ние, гражданите, изглед в избирателно основание да проследим кой и с какви компетенции раздава точки при културни проектни предложения, а и по тази линия в цялост и за други процеси и действия на комисии.
“Уважаема г-жо Захариева,
В официалния сайт на Общински съвет Хасково след навигация ние, гражданите, достигаме до състава на Общински съвет Хасково – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ. Поместената информация за всеки един съветник в този раздел се свежда до снимка, имена, партия и имейл.
Във връзка с ескпертните профили на общинските съветници моля да изпълните пълния обем работа, като предоставите в обществена достъпност, отново през официалния сайт на Общински съвет Хасково , информация за всяко едно лице в структурата на Общински съвет Хасково по примера на официалния сайт на Народно събрание на Република България, както следва: професия, участия в предишен общински съвет, дейност към съвета, предложения, докладни, биография.
Изисканата актуализация е с обществени значимост и прозрачност, за да дадете възможност на гражданите да проследят индивидуалната дейност на общинските съветници, на каква база е реализирана и има ли покритие в пропорцията компетенции/дейност.
Очаквам като обратна връзка от Ваша страна срок за изпълнение като ориентир за гражданите и техните потребности, в случая, поствени в неизвестност!”
инж. Станислава-Владимира Станкова