Уважаеми граждани, продължих кореспонденцията си със служебния областен управител

Уважаеми граждани, днес продължих кореспонденцията си със служебния областен управител на област Хасково инж. Минко Ангелов след искането ми по Ваше настояване за актуализация на биографичната информираност към населението за служителите на Областна администрация Хасково. Г-н Минко Ангелов твърди, че официалната интернет страница на Областна администрация Хасково напълно отговаря на изискванията, посочени в Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация.

“Уважаеми г-н Ангелов,

Започвам с благодарности за изпратения от Вас отговор, като признак на уважителен комуникационен подход към гражданите. Със задължение съм наложена да отбележа, че съдържателността на Вашето писмо носи особеност на неоснователност и неубедителност, което заключавам със съжаление, изхождайки от вперените погледи надежда към Вас като служебен областен управител на област Хасково.

Съществено е да отбележим, че цитираните от Вас Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация определят минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Педантично е от гледна точка на изискваната прозрачност да се изкаже, че използваната от Вас дума “напълно” (“…официалната интернет страница на Областна администрация – Хасково напълно отговаря на изискванията, посочени в Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация”.) не отговаря на действителното информационно подаване чрез официалния уебсайт на представляваната от Вас администрация.

Едно от основните изисквания към съдържанието на интернет страницата е свързано с грамотността, като всяка публикация да преминава редакционна проверка преди публикуването ѝ на интернет страницата. Граматически, правописни и пунктуационни грешки в текстовете са недопустими. Тази точка по качество е потъпквана многократно, системно и безцеремонно, за което съм сигнализирала своевременно. При проверка към днешна дата не се отчита положителна промяна по това отклонение на задълженията. За пример посочвам официалното писмо до Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград.
Моля да имате предвид, че дори в изпратения от Вас отговор до мен са налични граматически и механични грешки, което застрашава сигурността и достоверността като Ваши основни контролни усилия. Моля да обърнете внимание как се пишат област Хасково, Областна администрация Хасково при различните й намерения в контекста, както и фамилията на подателя.
Масово наличие на граматически грешки има и в публикацията за инспектирането Ви на пътни участъци в ремонт в областта. Както ясно е описано в Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация такива грешки са недопустими. Ако Вие продължите в този порядък на действие, солидарно с громящата неграмотност под герба на Република България в представляваната от Вас Областна администрация Хасково, Вашият професионален профил би маркирал несъвместимост с губернаторския дълг.

Официалната интернет страницата на Областна администрация Хасково следва да изпълнява основни функции и задачи, една от които е информационната, спазваща изискванията на ЗДОИ. Програма Достъп до информация, оценявайки нивото на прозрачност с последното си изследване, поставя Областна администрация Хасково на 66 място, като:
* При Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация не е изпълнено публикуване на текстове на нормативните актове, регулиращи дейността на институцията, няма данни на интернет страницата за датата на публикуване на информацията.
* При Секция Достъп до информация не е изпълнена задължителна електронна форма за подаване на заявления, не се изисква електронен подпис за подаване на заявление по електронен път, няма публикувани списъци на разсекретени документи.
* При Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет – НЯМА ОТГОВОР за публикувани в интернет страницата годишни финансови отчети на институцията, институцията не е първостепенен разпоредител с бюджет, не са публикувани плащанията по Себра, няма публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите.

Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация поставят изискване към езиците, като всяка администрация да предоставя на български език съдържанието на своята официална интернет страница. Всяка такава интернет страница трябва да е снабдена с инструмент за преводи и/или съдържанието трябва да е преведено на английски език, както и на други приложими езици. Бутонът за смяна на езика в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е с установена неизпълняемост по високопроцентен тотал от полетата.
В представляваната от Вас Областна администрация Хасково наличен ли служител с професионално ниво на английски език, тъй като по неофициално проучване нито един Ваш служител не притежава чуждоезикова квалификация?

В секция “Комисии и съвети” в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е проследима неналожена актуализация, посочените органи и членове заемат други обществени длъжности понастоящем, като не са налични и данни за свикването и дейността на тези комисии и съвети, което бездействие е с рефлектиращо объркващо послание към гражданите, а и нищожната деятелност, по процесуалните мисии, задължения, стратегии и цели за постигане при условия на сигурност, се разчита като пренебрегната.

По примера на официалната интернет страница на Министерски съвет на Република България моля да изпълните разширение на информационната обезпеченост, като публикувате в официалната интернет страница на Областна администрация Хасково биография на областния управител, биография на заместник областните управител, биография на членовете на политическия кабинет. Индиректният Ви отказ за публикуване на биографиите на останалите служители към Областна администрация Хасково направлява към мисли за спуснати назначения без нужните компетенции и принос в обществения живот на областта.

Моля да посочите почтено представляваната от Вас Областна администрация Хасково ли е действителният администратор на фейсбук страницата Областна администрация Хасково, изхождайки и от презумпцията за сигурност на гражданите и защита от подвеждаща информация, за да се анулира всеки един реален рисков фактор за публичност на некоректни информационни потоци и разрушаване на обществения имидж, свързани с представляваната от Вас администрация, тъй като активните Ви действия по закрила името и същността на Областна администрация Хасково са Ваш морален дълг.

Вашите отговори остават с непроменена важност.”

инж. Станислава-Владимира Станкова