Установяват се граматически и технически грешки

Анкетата не е хомогенна, което води до противоречиви резултати, като се установяват граматически и технически грешки.

https://www.facebook.com/Municipality.Haskovo/photos/a.491848477689227/1579577085583022/

инж. Станислава-Владимира Станкова