“Учителите владеят общността”, инж. Елена Станкова

Честит ден на Учителя!

Аз съм благодарна на всички мои учители за всички учебни процеси, които преминаваха безпроблемно, особено съм благодарна на най-взискателните, на онези, които знаеха да разговарят, да съветват, да поощряват, а когато е необходимо, да бъдат строги и справедливи! Имах учители вдъхновители, на тях съм най-благодарна! Обичах учителите си, те бяха друга генерация, много ерудирани, изключенията не ги помня! Благодаря им!
Днес е време, в което учителите трябва да се постараят да върнат изгубеното уважение към себе си, да го върнат с личностни качества, което да компенсира огромните недъзи на образователната ни система! В разтурена държава не е лесно! Родителите да не забравяме, че трябва да възпитаваме в уважение децата си към онези, които ги обучават и възпитават! Поздравявам днес и всички треньори, работещи с деца, онези, които отделят грижи за работа с деца със специални потребности, защото всички те прекарват много време с децата ни и са, освен треньори, и учители!

Всички заедно за една стабилна, подредена и авторитетна образователна система!
Честит празник!

инж. Елена Станкова
/заместник-председател, Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”/