Фандъкова и Хироши Нарахира

Дипломатическият профил на политически представител при официално посещение е интеграл в резултат на всички съставящи го елементи, като започнем от невербалния такт и стигнем до вербалния маниер. Константна част към тази конфигурация са правилата, свързани с етикета и протокола и дрес кода, а ефективното функциониране на дипломацията особено когато е билатерална концентрира уважението строго към ответната страна, като съсредоточи компонентите, предварително планирани, обмислени, подбрани и подредени, за да се достигне до съществено разбирателство и социален колектив.
Налице не съществува реална обструкция, че да е толкова непреодолимо достигането на съответно ниво в това направление!

инж. Станислава-Владимира Станкова