Хасковски бизнесмени, ред е за Вашия пример!

Бизнесът в Хасково трябва да се мобилизира сега, както прави в предизборните кампании – с висока мотивация и целенасочено разходване.
Мерките към бизнеса в града, така или иначе, са доста разхлабени законово, така че времето за истинските мъже дойде.

“МБАЛ – Хасково АД набира парични средства за закупуване на 2 броя мобилни рентгенови апарати.

На фона на усложнената обстановка с повишената заболеваемост от Covid 19 в страната МБАЛ-Хасково отново се обръща с призив за помощ към гражданите на Хасковска област.
В лечебното заведение в момента се лекуват над 60 пациента с доказана коронавирусна инфекция с тежки двустранни пневмонии, ситуирани в три различни отдалечени отделения. Своевременното им лечение изисква извършването на рентгенови графии на бял дроб с мобилни рентгенови апарати, от каквито МБАЛ-Хасково крайно се нуждае.
Банкова сметка на МБАЛ-Хасково АД за набиране на парични средства, които ще бъдат изразходвани за закупуване на 2 броя мобилни рентгенови апарати.”

IBAN BG83RZBB91551085611229

BIC RZBBBGSF

ЛИНК към призива на МБАЛ – ХАСКОВО АД

http://www.mbalhaskovo.com/?module=novini&action=details&id=643#.X6FhUy8RpQI

Уважаеми хасковски бизнесмени,
сега е моментът да облечете рицарските доспехи и да окажете нужната подкрепа на болницата! В такива времена дилема няма! Изборът е само един!

инж. Станислава-Владимира Станкова