Химн величествено огласява

Химн величествено огласява
с ноти за просветна вяра.
С доблест пример оживява,
с вик за национална мяра.

Станислава-Владимира Станкова