#Цитат

“Пороците отначало са минувачи, после гости и накрая – господари.”
Талмуд