Честит Световен ден на книгата и авторското право

Мотивирани заедно за екипни постижения чрез четене и идеал за разбиране и развитие.

Честит Световен ден на книгата и авторското право!

Разпространявайки “Предизвикано от…ТОЙ”, като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Но най-вече има свободното поле да въздейства като външна мотивация за изразяване чрез познание и писане без съмнение на всички млади хора с интерес към писмеността. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че същите тези млади хора ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.

Тук можете да подкрепите дейността и целите на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” чрез четене, характеризирайки човечността като непреходна: http://elenanoble.org/комплименти/

инж. Станислава-Владимира Станкова