ЧОВЕКЪТ И МАШИНАТА, бТВ

Сега какво Ви пише?
-Нищо не пише.

Какво пише на дисплея? Трябва да направите Вашия избор.
-Сложих там ръката си.

Обяснете ми какво пише на дисплея срещу Вас.
-Аз разбирам, ама очила нямам.

Заключение като след изпит:
“Много трудно, ма! Неграмотна съм, затуй!”

Междувременно в Столипиново търсят бутона отдолу под машината!

инж. Станислава-Владимира Станкова