Човек, общество, чувство за съседство

За всяка една общност с най-важно съдържание за колективната работоспособност е човекът!

Онзи, с най-ярко изразените одобрителни, обществени и социално значими черти на характера и качества в поведението и общуването, които го различават от останалите, но именно чрез тях обединява към екипна принадлежност. Той е този, който умее да консолидира обществения потенциал.

Платената подкрепа не е поддръжка. Платената подкрепа е най-верният предател.

Колкото до отношението – това е гледището за достоверна взаимна връзка между различните обществени величини.

Петък, 21 юли. Добро отношение, обноски и чувство за съседство.

Станислава-Владимира