…човечността е непреходна…(ВИДЕО)

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” подготвя своето официално представяне през месец февруари тази година. Фундаменталната цел на организацията е с насоченост към подкрепата на таланта, образованието, практическата реализация и интеграция на деца и подрастващи. Освен това фондацията стратегически подготвя план-проекти за развитие на младите в различни значими области.
Фондацията носи името на всеотдайната Елена Благородна, наша баба и прабаба, която завещава достойни житейски каузи през годините.

Elena Noble – humanity evermore – HD 720p