Чувство за естетика и доблест

Изграждането ни на чувство за естетика и доблест започва първо от одухотвореността ни, така също през отношението ни към хората и околната среда!

Минка Бакова, ти знаеш! 👜

💋
Станислава-Владимира Станкова