Щастливи да сте!

Щастливи да сте, красиви хора!
Онова отвътре рисува красивото по лица и тела!
И така виждаме всяко несъвършенство съвършено!

Във всяко време
избирам него!
Любов през трудност,
заедно можем,
сила без его,
пазено нощем!
Обич е всъщност
създание с време!
Дори и без време
във време споделимо
да избирам него
е време незаменимо!

Станислава-Владимира Станкова