Ягоди червени

Купи баба ягоди червени.
Все говори, че са развалени.
Продавачът й ги “ней” мерѝ,
а тя разправя, че са я минали с пари!

После, като се прибрахме вкъщи,
тя отново се намръщи.
Ягодите меки се оказали
и ръцете й с червено те омазали!

Баба рече и отсече,
няма да се сърди вече!
Само ако има догодина
нейна собствена градина!

Кой не иска райско кътче,
и дотам да има пътче,
с ягоди червени
пресни и незамразени!

Станислава-Владимира Станкова