CODIFY списание – първото по рода си списание в България

©️CODIFY списание
Първото по рода си списание в България
Станислава-Владимира

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, чрез реализирания си проект Elena Noble schooling, развива списание CODIFY, първото по рода си в България, посветено на съвременната мъдрост на младите, знанията и външната мотивация. Съдържанието на списание CODIFY е с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотна употреба на българския език, като да бъде съотнесено като мека сила (мир) на комуникация в бъдещи партньорства и взаимоотношения, и в международен план. Изданието оказва подкрепа към мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства, оценявайки образованието като основна ценност. Списание CODIFY не е продукт на материалното, това е произведение, което крепи, укрепва, застъпва и цели да запази във времето непреходни морала, разбирателството, но и културния дух за възпитателен и примерен мотив в индивидуалността човек към човека.

Онлайн
https://elenanobleschooling.org/codify

Печат
https://elenanoble.org/комплименти/#book