21 ноември – Въведение Богородично

Семейството е най-бележитото училище, където учението за чистотата на нравственото съграждане и духовното и културно развитие са добродетелните устои от човека към обществото!

Домородството е опора, упование и вяра, отношение един към друг, грижовност и подкрепа, всеотдайност и борба, саможертва и труд, където за род се знае традиция, а за семейство – здравина!
Домородството е сакрална нравственост, ала не на думи. Домородството е сакрална нравственост, където силата на езика е твърдост наистина да се възпитава, обича, брани, одухотворява, да се пази и продължава. Да се завещават добродетели и култура, характер и характерност.

На домородството се говори с уважение, с благодарност се уважава. Отговорно с будна глава, знаеща на рамо да плаче, можеща гръб да пази!

И много се обича. С любов в домородство се живее. Домородство е пристойност.
Домородство е мир.

Станислава-Владимира