#danceworkouts

Тези, които умеят да побеждават честно, носят благословията да умеят всичко!

#danceworkouts 💦

Станислава-Владимира