Elena Noble schooling с обхват “Езикознание”

Elena Noble schooling разширява обхвата на мотивацията си за фокус върху България и българския език, създавайки пространство при страница “Езикознание”. Тук ще разглеждаме теми и правила, свързани с коректната употреба на българския език в подразделенията на лингвистиката – граматика, семантика и прагматика.

Бъдете активните в критичната мисъл, приложима за опазване на българския език, защото няма по-силен аргумент от езиковата ни идентичност.

Добре дошли в страница “Езикознание” на Elena Noble schooling. https://elenanobleschooling.org/езикознание/