#myone #theone

#myone #theone

🖤🤍

Свободата на ума му, само тя може да постига несъизмеримост в любовта и кариерата, а свободата, в свободата е жената, да освободи цялата му надареност за достигане до всички непристъпени територии!

Триумф!

Станислава-Владимира Станкова