Oтстрелването на футболния Берое!

Щом една от първите стъпки на новия енергиен министър е отстрелването на футболния Берое, тревожно е концептуалното му приоритизиране! Прозира натрапване на тема, която е нищожен елемент от тази верига – българска енергетика – най-вероятно за отвличане на медийно внимание по същество извън рамката на енергийната криза.

Присъствието на Берое в общия лик на енергетиката е точно толкова равносилно по значение, колкото и подборът на оранжева вратовръзка в и без това зле подредения министерски профил. Въвеждането на образа в нормални вид и експлоатация ще доведе до наместване и системазиране на всички елементи, и най-вероятно, без необходимост от изключването им!
Дотогава, като министър, г-н Александър Николов ще трябва да носи цялото бреме, защото е невъзможно рязане къс по къс от тялото безболезнено!

Подпомагането на спорта, казва министър Николов, не можело да бъде за сметка на други, преференциално!
Няма за сметка на…Държавата трябва да извършва подкрепа в цялата страна, за целия спорт, защото това е в името на хората, пълноценното им съществуване и същата тази държава! Тук предстои спортният министър да подпомогне своя колега в изясняването на значимостта на спорта в областния социум, както и механизмите за осъществяване на СО и КСО, ориентирани към младежта. Очакват се и ясни и точни механизми за финансиране на българския спорт! Крайно време е това да се случи!

Понеже сега анализите са на мода, обществото е редно да получи изведена информация колко професионални клуба са закрити в колективните спортове в последните 10 години. От политическо невежество!
Не можел министър Николов да намери връзка между футбол и енергетика, но пък побърза да признае в ефира на БНТ, че може и да бърка някъде! Със сигурност бърка!
Правоговорът му е изтезаващ слуха, сиреч – няма го! А учебниците не са отваряни в глава СО и КСО!

инж. Станислава-Владимира Станкова