Гласувах от любов към Родината!

Гласувах! Гласувах, както всеки път, по съвест и от любов към Родината!

🗳Гласувах за народ с грамотни лидери, грамотни във всички значения на думата!
🗳Гласувах за общностна непоклатимост и монументални принципи за отстояване на ефективно образование и спортно достоуважение!
🗳Гласувах по веригата личност-политическа култура-поведенческа норма-добродетел!

Гласувайте със самочувствие, гласувайте свободно, гласувайте със свяст!

инж. Станислава-Владимира Станкова