Историята на деня

Казват, че спонтанните срещи крият неочаквани изненади. На тях винаги може да се погледне с други очи и с друга мисъл. В особено голяма степен това важи и за приятната изненада, която щастливо препречи ангажиментите ми за деня.
Вървейки, се обърнах към тази мила картина и бях разпозната, заговорихме се. И неусетно станах част от най-мъдрата страна на града. Оказа се, че са били фенове на баскетболния “Хасково 2012”, не са пропускали нито един мач, и с вълнение си припомняха епизоди от славния път на отбора.
Аз разказах много за баскетбола, защото те ме питаха непрестанно, но изслушах и техните житейски истории, и независимо от спрелите стрелки на град Хасково можем само да се поучим как се пази силният дух, вярата и любовта.
Законът на Бог насърчавал всички да уважават възрастните. В него се казвало: „Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ.“

инж. Станислава-Владимира Станкова