Световен ден на книгата

Мотивирани заедно за екипни постижения чрез четене и идеал за разбиране и развитие.

Честит Световен ден на книгата и авторското право!