Bulgaria

Bulgaria 🇧🇬

Човек човека благославя
доброто всеки си представя
с божествена глава да кимне,
и така човек човека да повдигне.

✍🏻Човек човека
Станислава-Владимира