CODIFY

©️CODIFY списание

Списание CODIFY, под творческото и техническо ръководство на инж. Станислава-Владимира Станкова, следва фундаменталната цел за грамотност и предаване на знания и умения. Списание CODIFY e първото по рода си в България, като е изцяло посветено на младите хора и тяхната мъдрост в изразяване с фундаментална цел за съхраняване на националната идентичност чрез грамотната употреба на българския език, което да бъде съотнесено като мека сила (мир) на комуникация в бъдещи партньорства и взаимоотношения. Залягат основни тенденции като самочувствие чрез образование, уважение и взаимодействие, трансфер на знания и външна мотивация. Разпространява се безплатно, като досега е достигнало до над 100 000 човека чрез онлайн версията си и печатния си вариант. Тази година на 24 май излиза специално издание за пътя на реализация чрез българските университети, основополагащи и за международната бъдеща дейност на младите хора.

Самочувствие чрез образование!
Уважение и взаимодействие!
Трансфер на знания!
Външна мотивация!

Онлайн
https://elenanobleschooling.org/codify

Печат
https://elenanoble.org/комплименти/#book

инж. Станислава-Владимира Станкова