#Seascape

#Seascape
Водата не може да изтрие буквичките от пясъка, когато са мислени и бродирани с шевици любов в сърцето! 🌊🐚🏜💌
Станислава-Владимира