Thoughts come across by reason

Thoughts come across by reason.
Spiritual people love the little details and find happiness in every sunbeam. They are the essence of the world. Love is a mindset, a trait, a virtue.

Одухотворените хора обичат дребните детайли и намират щастието в тях. Те са истинското в света. Другото е преходно и винаги намерено от равновесието. Любовта е начин на мислене, отличителна черта, добродетел.